Murat Güvenç, Murat Tülek – “İstanbul’u Haritalamak 3: Toplumsal Coğrafyanın Gözlenemeyen Öğeleri”

web_2_istanbuluharitalamak

Çarşamba Seminerleri’nde bu hafta #görseliletişim teması ile Murat Güvenç ve Murat Tülek’i konuk ediyoruz.

Murat Güvenç İstanbul St. Joseph Lisesi’nin ardından, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisans, aynı bölümde Şehir Planlama alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. 1980-1982 yılları arasında Louvain Üniversitesi’nde ŞBP alanında doktora çalışmaları yaptı. 1983-2005 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Kent ekolojisi, metropoliten sanayi coğrafyası, İstanbul, kent planlama, kent sosyolojisi alanında çalışmalarını yayınladı. ODTÜ’de Prof.Dr. İlhan Tekeli yönetiminde “Yapısal Peyzaj Çözümlemelerine Giriş” doktora çalışması, ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı tez ödülüne layık görüldü. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans programında öğretim üyesi olan Prof. Güvenç 2007-2010′da İstanbul Bilgi Üni. Rektör Yardımcısı, 2006-2014 yılları arasında Boğaziçi Üni. Sosyoloji Bölümü’nde Göç Çalışmaları, Kent Sosyolojisi, Demografi ve Metodoloji dersleri verdi. 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul projesi kapsamında açılan İstanbul 1910-2010 kent sergisinin Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya alanı küratörlüğünü yaptı. 2000-2013′te Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, 2009-2012′de de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2004-2014′te İstanbul Kent Tarihi ve Türkiye’de İç Göçler konulu TÜBİTAK projelerinin yürüttü. 2014′te TÜBİTAK SOBAG Danışma Kurulu üyeliğine atandı. 2014′den itibaren Kadir Has Üni. İstanbul Çalışmaları Merkezi’ni yönetmektedir.

Murat Tülek, MSGSÜ Şehircilik bölümünde doktora öğrencisi. 2010 yılında MSGSÜ, ŞBP bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını “Eminönü sahilinde mekânsal değişimin incelenmesi: 20. yüzyıl başında Balıkpazarı ve Yemiş iskelesi” başlıklı teziyle tamamladı. 2010 yılından beri tarihsel ve ekonomik coğrafya alanında araştırma ve sergi projelerinde yer aldı. Kent tarihi, kartografya, ekonomik coğrafya alanlarıyla ilgilenmekte ve tarihsel veri tabanlarının oluşturulması ve görselleştirilmesi, coğrafi bilgi sistemleri, interaktif haritalama gibi alanlarda çalışmaktadır. 2013 yılından beri “İstanbul’un Mega Projeleri” isimli interaktif haritalama projesini yürütmektedir. 2016 yılında “Birinci Boğaz Köprüsü’nün Ardından Gündelik Hayatta Değişimler” başlıklı projesine SALT Araştırma Dr. Mehmet Bozdoğan fonu desteği aldı. Halen Kadir Has Üni. İstanbul Çalışmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Konuklarımızın “İstanbul’u Haritalamak 3: Toplumsal Coğrafyanın Gözlenemeyen Öğeleri” başlıklı konuşmasının tanıtım metninden:

 “İstanbul95 çatı projesi kapsamındaki “İstanbul İlçe Belediyelerinde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması Projesi” için üretilen Yaş ve Rayiç Bedel haritaları anlatılacaktır.

İstanbul’un geneli ve 39 ilçesi için hazırlanan haritalar, tüm yaş gruplarının ilçelerde dağılımını ve ilçeler ve mahalleler arası gelir farklılaşmasını açıkça ortaya sermektedir. Haritalar üretilirken TÜİK’in hazırladığı yaş verileriyle beraber rayiç bedel verileri kullanılmıştır. Türkiye’de mahalle ölçeğinde gelir verisi toplanmadığı ve mahalle bazında güvenilir herhangi bir kaynaktan elde edilebilen gelir verisi olmadığı için İstanbul’daki tüm sokakların rayiç bedelleri verisi toplanmış ve gelir değişkeni yerine temsili değişken olarak kullanılmıştır. Projenin ilerleyen kısmında haritalar interaktif bir platforma taşınmış ve belediyelerin çocuğa ve aileye yönelik hizmetlerinin mekansal verileriyle birlikte görmeye elverişli hale gelmiştir.

Konuşmada bu haritaların İstanbul’un toplumsal coğrafyasını okumadaki önemi, hazırlanma süreçleri ve farklı formatlarda sunulmasının taşıdığı potansiyeller üzerinde durulacaktır.”

İnteraktif Haritalar: http://belediye.istanbul95.org/

Rapor: http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2018/03/istanbul95.rapor_1.pdf

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir