Ayşe Nur Akdal – Kentiçi Tarım Alanları: Osmanlı İstanbul’unda Bostanlar ve Bahçıvanlar

CS_EKO_D_5_3

 

2002 yılından bu yana MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak aralıksız sürdürdüğümüz Çarşamba Seminerleri 2017-2018 akademik yılı ile 15. yılına girdi.

Dönemin ikinci seminerinde Ayşe Nur Akdal’ı “Kentiçi Tarım Alanları: Osmanlı İstanbul’unda Bostanlar ve Bahçıvanlar” başlıklı sunumuyla konuk ediyoruz. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2012 yılında tamamlamış olan Akdal, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nden “Osmanlı İstanbulu’nun İaşesi: Onyedinci ve Ondokuzuncu Yüzyıllar Arasında İstanbul Bostanları” başlıklı tezi ile 2016 yılında mezun oldu. Kent tarihi, kent-kır ilişkisi, kent içi tarım, coğrafya ve sosyo-ekonomik tarih ilgilendiği başlıca çalışma konularıdır. Ayşe Nur Akdal’ın #ekoloji teması ile yapacağı sunumunun tanıtım metninden;

“Bu çalışma son dönemlerine kadar Osmanlı İstanbulu’nun ayrılmaz bir parçası olan bostanları ve buralarda çalışan bahçıvanları konu almaktadır. Çalışmada bostanların yerleri, fiziksel özellikleri ve yetiştirilen ürünlerin yanı sıra, mülkiyet yapıları, kimler tarafından işletildikleri ve kimlerin çalıştığı ile ilgili bilgiler birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak incelenmektedir. Ayrıca bostanların, kentin iaşesindeki rolü ve önemi de ortaya konulmaktadır.

Çalışma arşiv materyalleri ışığında, dönemin kent dokusunu, iş gücü yapısını ve göç olgusunu, görsel malzemeler yardımıyla betimlemektedir. İstanbul’un iaşesinde önemli yere sahip olan, kent peyzajını biçimlendiren ve çok sayıda göçmen işçiye iş olanağı sağlayan bostanlar, bir araştırma konusu olarak Osmanlı çalışmaları literatüründe hak ettikleri yeri bulamamıştır. Çok boyutlu ve zengin tarihsel malzemeyi kapsamlıca derleyerek okuyucuya sunmak bu çalışmanın önde gelen hedefidir. Bunun yanında, Osmanlı tarihi literatüründeki yaygın iki kabulü, yani İstanbul’un bir “tüketim kenti” olduğu ve İmparatorluk’ta sabit bir etnik-dinsel işbölümü bulunduğuna dair varsayımları tarihsel veriler ışığında sınamaktır. “

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir