Mustafa Oğuz Sinemilloğlu – Sokak Okumaları: Kent Mücadelesinde Gözden Kaçan Detaylar

CS_KAMU_D-03

Çarşamba Seminerleri başlıyor!

2017 – 2018 akademik yılı ile 15. yılına giren Çarşamba Seminerleri’nin ilk konuğu Mustafa Oğuz Sinemilloğlu.

İTÜ mezuniyetiyle başlayan şehir planlama mesleğini, sırasıyla, serbest piyasada, yerel ve merkezi yönetimlerde ve akademide sürdürmüş olan Mustafa Oğuz Sinemilloğlu; bu süreçte aynı zamanda fotoğrafçı-“Oda’cı”-gezgin ve aktivist olmaya da çalışan bir Barış Akademisyeni.

Sinemillioğlu’nun seminer tanıtım metninden:

Sokak Okumaları: Kent Mücadelesinde Gözden Kaçan Detaylar

Bu sunumda, gözden kaçan detaylar üzerinden şehirleşme sürecinde önemsemediğimiz ama toplumsal sorumlulukta ve mesleki alanda ihtiyaç duyduklarımızın altyapısını oluşturan ‘şeylerin’ yaşamımızda aslında ne kadar mühim ve öncelikli olduğu paylaşılmaya çalışılacaktır. Bilimsel üretimin merkezi ve yansıması olan kentlerin günümüz Türkiye’sindeki mevcut durumu üzerinden sorunlarını incelemek-irdelemek üzere sokak-mekân-yaşam alanları ekseninde -teoriye bir geri beslemede de bulunarak-  yapılabilecekler konusunu irdelemeye çalışacağız. Bir anlamda Türkiye’deki bilim ve pratik arasındaki kopukluğu ve planlama-mimarlık-mühendislik disiplinleri ile denetim ilişkilerinde eksik olanları tartışmaya açacağız.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir