Ozan Devrim Yay – ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi): Kim için? Nasıl?

CS_EKO_D_2_3

1 Mart 2017 Çarşamba günü yeni dönemin ilk seminerinde Ozan Devrim Yay’ı ağırlıyoruz. Ozan Devrim Yay, 1973’te Eskişehir’de doğdu. Lisans ve yüksek lisans çalışmalarını Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde, doktora çalışmalarını Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında iki yıl Selanik Üniversitesi Atmosfer Fiziği Laboratuvarında çalışmalarına devam etti. 1997-2017 arasında çalıştığı Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. Ana çalışma alanı hava kalitesi tahmini, ölçümü ve değerlendirmesi.

Bizlerle paylaşacağı “ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi): Kim için? Nasıl?” sunumunun tanıtım metninden:

“Kendisi de uzun tartışmalara konu olmuş “sürdürülebilir kalkınma”nın uygulanmasının önemli bir aracı olarak tanımlanan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi), Türkiye’de yasal bir araç haline geldiğinden bugüne küçüklü büyüklü çok sayıda değişikliğe uğramıştır. Unutulmamalıdır ki, çevre mevzuatını oluşturan metinler bilimsel metinler değil, öncelikli ve asıl hedefi büyüme olan sermaye ile onun karşısında duran güçler arasındaki güç savaşının sonucunda ortaya çıkan uzlaşma ya da kabul etme zorunluluğunun sonucu oluşan metinlerdir. Çevre mevzuatı ve onun kapsamında ÇED mevzuatının zaman içinde bu kadar sık değişmesinin nedeni, bilimsel alandaki bulgulardan daha çok bu güçler arasındaki çatışmada değişen dengelerdir. Tartışma kapsamında, ÇED’in ekolojik ve sosyal dengeyi korumayı başarıp başaramadığı, sürecin önemli bir bileşeni olarak tanımlanan “halkın katılımı”nın ne kadar sağlanabildiği, etki belirlemede kullanılan tekniklerin güvenilirliği, ÇED’in Türkiye’de tanımına ne kadar uygun yürütüldüğü gibi başlıklar üzerinde durulacaktır.”

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir