Özlem Altınkaya Genel – Kentsel Bölge Olarak Marmara: Değişimin Dönüşen Ölçekleri 1990 – 2015

unnamed

Özlem Altınkaya Genel 2006’da MSGSÜ Mimarlık bölümünden mezun oldu. Aynı yıl başladığı Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nı 2008’de bölüm birincisi olarak tamamladı. 2009-2010 yıllarında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen İstanbul 1910-2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi’nde asistan küratör olarak yer aldı. 2012-2016 yılları arasında Harvard Üniversitesi Graduate School of Design’da doktorasını tamamladı. 2014- 2015 yıllarında Harvard Mellon Initiative for Urbanism in the Humanities ve Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ile ortak yürütülen İstanbul Portalı’nda araştırmacı olarak çalıştı.

Özlem Altınkaya Genel’in “Kentsel Dönüşümün Değişen Ölçekleri: 1990 ve 2015 arasında Marmarma Kentsel Bölgesi’nin Oluşumu” (Shifting Scales of Urban Transformation: The emergence of the Marmara Urban Region between 1990 and 2015) başlıklı doktora tezi Marmara Bölgesi’nde  1990 sonrası gerçekleşen kent peyzajı dönüşümünü analiz ederek İstanbul’un büyümesi ile ilgili ilişkisel bir bakış açısı oluşturmayı ve dahası kent-kır ayrımını aşan kentleşme teorilerine katkıda bulunmayı  hedeflemiştir. Bunu yaparken kent tarihi, çevresel tarih (environmental history), kentsel coğrafya ve, eleştirel haritalama (critical cartography) gibi farklı disiplinlerden yararlanmıştır. Çalışma mekansel dönüşüme odaklanmıştır ve ana kaynak olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından üretilen arazi-örtüsü verisinin Çoklu Mütekabiliyet Analizi (Multiple Correspondence Analysis) yöntemi ile değerlendirilmesi ile elde edilen haritaları kullanmıştır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir