Mehmet Penpecioğlu – Türkiye’de Genç Plancılar: Yabancılaşmanın, Yılgınlığın ve Umudun Kesişen Öyküleri

CS_DOKTORA_S-03

23 Mart seminer konuğumuz Mehmet Penpecioğlu’nun tanıtım metninden:

“Türkiye’de plancılar toplumsal adaleti gözeten, stratejik ve uzun erimli düşünen, farklı sınıfsal kesimleri kamu yararı temelinde uzlaştırabilen, bir tür “orkestra şefi” olarak yetiştirilmektedir. Ancak plancılar, meslek pratiğinde bu toplumcu idealleri gerçekleştirmelerinin önündeki zorluklarla yüzleşmektedir. Metalaştıran, özelleştiren ve mülksüzleştiren kentsel politikalar, otoriter bir anlayışla hakim kılınmaktadır. Bu koşullar plancılar için çelişkili bir bağlam oluşturmaktadır. Plancılar, bir yandan planlama pratiği alanındaki otoriterleşmenin ve piyasa hakimiyetinin; diğer yandan planlama eğitimi alanındaki toplumcu değerlerin ve ilkelerin yarattığı çelişkili bir ortamda faaliyet göstermektedir. Bu süreçte plancıların yatkınlıkları nasıl değişmektedir? Meslek pratiğine ilişkin tutumları ve konumları, planlama eğitimi ve pratiği arasındaki çelişkiye ilişkin görüşleri ve tepkileri, kentlerin ve planlama mesleğinin geleceğine ilişkin davranışsal eğilimleri nasıl şekillenmektedir? Araştırmamız bu soruları yanıtlamakta ve verimli bir tartışmayı başlatmayı hedeflemektedir.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir