Egemen Yılgür “Lofçalı Muhacirler Mahallesi’nden Teneke Mahallesi’ne: Asırlık Bir Yoksulluk Deneyiminin Tarihsel ve Sosyolojik Anatomisi”

image (2)

Konuğumuzun tanıtım metninden:

“1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ile birlikte Balkanlarda büyük bir göç dalgası başlar. Rus ordusunun ilerlediği bölgelerden kaçan göçmenler İstanbul civarında daha önce görülmedik bir nitelik ve niceliğe sahip yoksul yerleşimlerinde bir araya gelirler. Nişantaşı yakınlarında, idari olarak Balmumcu Çiftliği bünyesinde inşa edilmiş olan “Teneke Mahallesi” bu yoksul yerleşimlerinden birisidir. 

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ile Lofça’dan gelen Lofçalı Abdullah ve onunla bağlantılı 8 hane tarafından Nişantaşı Taşocağı yakınlarında kurulan “Lofça Muhacirler Mahallesi”, zamanla aralarına farklı şehirlerden muhacir gruplarının katılması ile “Muhacirler Mahallesi”, 20. yüzyılın başlarında ise eskiyen ahşap konut dokusuna onarım amacıyla çakılan tenekeler nedeniyle “Teneke Mahallesi” adıyla anılmaya başlayacaktır. Bir asra yaklaşan tarihi boyunca “Teneke Mahallesi”‘nin Kürtler, Araplar ve Afrikalılar gibi başka konukları da olacak; her biri kendi etnik, kültürel ve sosyolojik özgünlükleriyle mahalle hayatının yeniden biçimlenmesine katkıda bulunacaklardır.”
Egemen Yılgür hakkında:
Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazdığı “Nişantaşı Teneke Mahallesi: Marjinal Yoksulluktan Orta Sınıf Yerleşimine” başlıklı yüksek lisans tezi İletişim Yayınları tarafından “Nişantaşı Teneke Mahallesi: Teneke Mahalle Yoksulluğundan Orta Sınıf Yerleşimine” adıyla kitaplaştırıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji bölümünde devam ettiği doktora eğitiminin sonucunda hazırladığı “Geç-peripatetik Roman Tütün İşçilerinde Ücretli İstihdam ve Politizasyon Deneyimleri” başlıklı teziyle 2014 yılında doktor ünvanı aldı. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak çeşitli dersler veren Yılgür, halen Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde  çalışmaktadır. Araştırmalarını peripatetik ve geç-peripatetik topluluklar, kent yoksulluğu, prekapitalist toplumsal dokuların kapitalist toplumlarda yeniden üretimi gibi çeşitli alanlarda sürdürmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir