Sema Erder – “Sınır Açık, Kapılar Kapalı; Türkiye’nin Değişmeyen Göçmen Politikası”

sema_erder

Tanıtım metninden:

“Suriye göçü ve sonrasında yaşananlar, daha önce konuyla ilgili küçük bir çevrede tartışılan ve eleştirilen Türkiye’nin göç politikasının geniş kitlelerce algılanmasına ve çok yönlü olarak tartışılmasına neden olmuştur. Bu tartışmalar, umarız, göç politikasının evrensel insan haklarını dikkate alınarak yeniden kurgulanması gereğini gündeme getirir. Bu yöndeki çabalar, sadece göçmenlere değil, aynı zamanda Türkiye’deki demokratikleşme taleplerine de katkıda bulunacaktır. Bu seminerde bugüne kadar yapılmış olan araştırmaların bulgularına dayanarak Türkiye’nin göçmen politikasının ana hatları tartışmaya açılacaktır.”

Sema Erder hakkında:

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde iktisat, Hacettepe Üniversitesi’nde demografi eğitimi gördü. Bir süre kent planlamasıyla ilgili kurumlarda araştırmacı olarak çalıştı, şehircilik ve şehir sosyolojisi konularına ilgi duydu ve Marmara Üniversitesi’ne girerek şehircilik dersleri vermeye başladı. Stockholm Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim gören Sema Erder, aynı dönemde, Mübeccel B. Kıray yönetiminde sürdürdüğü “Getto” konulu doktora tezinin alan araştırmasını tamamladı ve bu çalışmayla, 1985 yılında Marmara Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. Yerel politika, gecekondulular, çocuk göçü ve çıraklık, kentsel gerilim gibi konularda çok sayıda alan araştırması yapan Sema Erder’in yayınlanmış eselerlerinden başlıcaları: İstanbul’a Bir Kent Kondu: Ümraniye adlı kitabıyla (İletişim Yayınları, 1996), Refah Toplumunda Getto ve Türkler (Teknografik Matbaacılık, 1986), Geleneksel Çıraklıktan Çocuk Emeğine: Bir Alan Araştırması (K. Lordoğlu ile birlikte – Friedrich Ebert Vakfı, 1992), Kentsel Gerilim ve Enformel İlişkiağları (UM:ag Yayınları, 1997), Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey (Selmin Kaşka ile birlikte – International Organization of Migration, 2003), Refah Toplumunda Getto (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006), Türkiye’de Yerel Politikanın Yükselişi (Nihal İncioğlu ile birlikte – İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008). Son dönemlerde iskan kurumunun değişimini ve yerleşme politikalarına etkilerini araştırmakta olan yazar, halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Marmara Üniversitelerinde ders vermektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir