Artıkişler Kolektifi: Nihan Somay & Merve Bedir – “Misafirperverlik Sözlüğünden ‘Aidiyet Sonrası’na”

CS_SINIR_D_3-WEB

 

“… yabancı, öncelikle misafirperverliğin yükümlülüklerinin kurgulandığı yasal dile yabancıdır, sığınma hakları, bunun sınırları, normları, uygulanışı, vs. O, kendisinin olmayan, evin hakimi, ev sahibi, kral, lord, otorite, ulus, devlet, baba…’nın O’nu zorladığı bir dilde misafirperverlik istemek zorundadır. Bu şahsiyet, O’nu kendi diline çeviriye zorlamaktadır ve bu ilk şiddet eylemidir”.

Jacques Derrida, Misafirperverliğe dair

Misafirperverlik Sözlüğü, misafir, ev sahibi ve misafirperverliğe dair iç içe geçmiş kavramları ve yanılgılarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştı. Sergi, misafir ve ev sahibi arasındaki pek çok sorumluluk ve gerilim içeren ilişkiyi ve bunun göstergelerini Istanbul mekanları üzerinden incelemeye çalıştı: İnsanlar kentte ne zaman misafir ne zaman ev sahibi olurlar, ne zaman birbirine ziyaretçi ne zaman yabancıdır? Hangi durumda birbirlerine düşman hangi durumda tutsak olurlar? Misafir nasıl görünmez olur?

Son bir yıldır, 2nci Dünya Savaşı’ndan beri belki sesi en fazla duyulur şekilde yeniden sürekli geçicilikten, göçebeleştirilmekten bahsediyoruz. Avrupa yolunda Avrupa sınırlarında ölenleri rakamlarla toplayıp çıkarıyoruz. Hiç kimseye ait olmayan mekanlara bakıyoruz her gün. Kabul merkezlerine, nehirlere, boş binalara, şehir-dışı arazilere: ‘Aidiyet sonrası’nın [1] mekanlarına, Ovcha Kupel’den Amman’a.

Bu toplantıda yukarıdaki konuları tartışacağımız sunuşların yanında, herkesi ‘temsilden harekete nasıl geçebileceğimiz’[2] hakkında birlikte sesli düşünmeye davet ediyoruz. Yıkımın yarattığı enerjiyi nasıl dönüştürebiliriz?


[1] Oslo Trienali (2016): Aidiyet Sonrası (http://oslotriennale.no/afterbelonging)

[2] Artıkişler (Otonom Arşivler: bak.ma, pad.ma ile buluşuyor)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir