Zakarya Mildanoğlu – “Anadolu’da Ermeni Kültür İzleri”

zakarya

Zakarya Mildanoğlu’nun “Anadolu’da Ermeni Kültür İzleri” başlıklı sunuşunun tanıtım metninden:

“Ermenilerin yaşadığı yerleşimlerin tümünde en az bir “Ermeni Mahallesi” yer alıyordu. Mahalle sokaklar demektir. Sokakta ise yapılar yer alır. Konut, okul, kilise, dükkan, atölye ve elbette bahçe, çeşme ve mezarlıklar. Diğer halklar gibi Ermeniler de ayakları üzerine durmaya başladığı andan itibaren, zaman içinde genişleyen ya da daralan topraklara, yerleşimlere sahip olmuşlar. Ürettikleri, tükettikleri ve başka topluluklarla da paylaştıkları bir uygarlık yaratmışlar. Ermeniler prenslikler, krallıklar oluşturmuş. Zaman zaman komşularıyla kavgaya tutuşmuş, yenmiş yenilmişler. Yaşadıkları coğrafyada sürekli huzursuz edilmişler. İç isyanlar, yağmalar, yer yer katliamlar birbirini kovalamış. Göç kaderleri olmuş. Dünyaya açılmış, uzak doğunun bir ucundan Avrupanın diğer ucuna uzanan coğrafyada yüzlerce koloni oluşturmuşlar. Ürettiklerini pazarlamışlar. Önemli bir sermaye birikimi yaratmışlar. Acaba Ermeniler ilk mahallelerini nerede oluşturdu? Kayseri, Sivas, Van, Kars, Urfa, Diyarbakır, Antep, Erzurum, Adana gibi önemli merkezlere uğrayıp Ermeni kültüründen kalan izleri takip edeceğiz.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir