Helin Burkay “Gökçeada’da Yereli Kurmak: Zeytin, Aidiyet ve Mekan”

CS_AFIS_WEB_2.2-03

“Bu konuşma yerellik kavramı üzerinden, Gökçeada’da organik zeytin ve zeytinciliğin mekansal aidiyetin parçası haline gelmesinin politik, kültürel ve sosyal katmanlarını tartışmayı amaçlamaktadır. 1950′lerden beri devam eden iskan ve kalkınma politikalarının sonuçları bağlamında düşündüğümüzde, Gökçeada mekansal aidiyetlerin sürekli yeniden kurulduğu bir adadır. Zeytin ve zeytincilik de adadaki ekonomik ve kültürel anlamları itibariyle bu çok katmanlı ve değişken aidiyetlerin ve politikaların izlerini sürmeyi mümkün kılmaktadır. Bu anlamda, sadece bir gıda olarak değil, kültürel ve politik çatışma alanlarının kurulumunda ve mekansal aidiyetlerin örülmesinde zeytine ilişkin anlatılar ve zeytinin mümkün kıldığı ilişkiler bize farklı haritaları ve algıları göstermektedir. Bu çerçevede, bu konuşma 2000′li yılların başından beri adada devam eden organik zeytincilik projesinin etkilerini ve Gökçeada’da yerelliğin parçalarını bu çok katmanlı dinamik anlatılar ve haritalar ışığında tartışmayı hedeflemektedir.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir