Julia Strutz “Görünmez Meydanlar – Kamusal Mekan Kavramının İstanbul’daki 200 Yıllık Serüveni”

CS_AFIS_WEB_2.2-03

Sunuşun tanıtım metninden:

“İstanbul’a dair kamusal mekân kavramını kullanan açıklamalar genellikle bir alt metin barındırır: Aslında İstanbul’da gerçek anlamda kamusal mekânların olmadığı, meydan denilen yerlerinde türlü yetersizlikleri bulunduğu ima edilir. Dahası bazen bu iddiaya İslam kenti karakteristiği ve demokrasi eksikliği eşlik eder. Bu inanca ve kaynağına ilişkin bir tartışmanın yokluğu ilginç ve üzerine düşünmeye değerdir. Bu çalışma kamusal mekânın ondokuzuncu yüzyılın ortasından neredeyse bugünekadar uzanan söylemsel güzergahını takip eder. Tartışmanın aktörlerini incelerken, Bâyezid ve Taksim meydanları başta olmak üzere kamusal mekâna odaklanır, mekânsal ve sosyal değişimin, gündelik hayatın, planlamanın tahayyüllerinin ve kamu oyundaki tartışmaların peşine düşer. Yetersiz modernleşme yada batılılaşma, hatta demokratikleşme ile yorumlanmasına alışageldiğimiz kamusal mekân için alternatif ve sürpriz açıklamaları düşünmeye davet eder.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir