Hatice Balık “Türkiye’de İlçe İdari Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin Kriterlerin Geliştirilmesi”

CS_BLOG-14

3 Aralık Seminer konuğumuz Hatice Balık’ın tanıtım metninden:

T.C. 1982 Anayasası’nın 126. maddesine göre Türkiye’de mülki idari birimler il, ilçe ve bucak olarak yapılandırılmaktadır. İlçeler, mülki idari yapılanmanın en önemli kademelerinden biridir. Günümüzde ilçe düzeyindeki en temel problem alan, nüfus büyüklüğü, sosyo - ekonomik ve fiziki yapı parametreleri açısından ilçe olma kriterleri taşımayan; ya da zaman içerisinde ilçe idari birimi statüsündeki yerleşme karakteristiğini kaybetmiş yerleşmelerin hala ilçe statüsünde olmalarıdır. Bu problemi çözmek için ilçe idari sınırlarının ve büyüklüklerinin belirlenmesine yönelik günümüz teknolojik düzeyi ve kamusal hizmetlerin gereklerine uygun kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterlere uygun olarak ilçe birimlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Değişim ve gelişim süreci içerisinde ilçelerin değişen sosyal ve fiziksel koşullarına uygun olarak sınırlarının yeniden düzenlenmesi, kamusal hizmetlerin daha etkin bir biçimde sunulmasına katkı sağlayacak olup, ülke kaynaklarının kontrol edilemez bir biçimde israf edilmesini de engelleyecektir.

İlçe idari sınırlarının yeniden düzenlenebilmesi için bir model kurgulanmalıdır. Bu model kapsamında öncelikle ilçe idari sınırları ve optimal ilçe büyüklüklerini belirlemek için kullanılan kriterlere Anayasanın 126. Maddesinde vurgulanan coğrafi durum, ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin gerekleri ana başlıkları altında ayrıntılı sosyal ve mekânsal analizler yaparak ulaşılmıştır. Ardından, kriterlerin çakıştırılması aşamasında istatistiksel bir yöntem olan Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılmış ve ileri düzeyde araştırma ve sentezlerin yapılmasına olanak sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri’nden yararlanılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir