Ayhan Han “18.yy Yedikule Bostanları ve Sur-içinde Bostancılık”

CS_AFIS_BLOG-08

5 Kasım 2014 konuğumuz Ayhan Han’ın seminer tanıtımından:

“Akademik yazın erken dönem İstanbul’unu devasa bir tüketici olarak tarif eder. Bu tarif, ana hatlarıyla kenti üretim alanlarından ayrı tutan ve tarım ürünlerini dışarıdan getiren bir söyleme dönüşüyor. Söz konusu söylem özellikle İstanbul peyzajını anlamamızın önündeki en ciddi problemlerden birisi olarak kendisini göstermektedir. Bir yandan kentin aynı zamanda tarımsal bir üretim alanı olduğunu ihmal ederken diğer taraftan ise kentin dışa doğru yayılma süreçleri üzerine düşünmemizi engelliyor. En nihayetinde ise kent içi toprak kullanımı, arazi rantı, kent oligarşisi ve mülkiyet ilişkilerinden bağımsız bir kent anlatısı ortaya çıkmaktadır. Kent içi tarım alanları, kentin dışa doğru yayılması ve yeni yapı stokları oluşturulmasının ilk aşamalarından birisidir. Sunum, Yedikule Bostanları özelinde İstanbul Suriçi’ndeki erken dönem tarımsal faaliyetler ve tarım alanlarını bir tartışma zeminine oturtmaya çalışacaktır.”

 

Ayhan Han

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir