Miray Özkan – Kentsel Dönüşüm Süreçlerinden Yerel Siyasete Bakmak

miray_ozkan-03

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak düzenlediğimiz Çarşamba Seminerleri’nin bu haftaki seminerinde #planlama teması ile Miray Özkan’ı konuk ediyoruz.

Miray Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünün ardından aynı üniversitenin Kentsel Tasarım programında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında bitirdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması doktora çalışmaları kapsamında “2000-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Siyaseti; Kartal Sanayi Alanı Dönüşümü Vakası” isimli tezini yazdı. 2005 yılında şehir plancısı olarak İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi’nde başladığı çalışma hayatına 2008 yılından beri İstanbul Kartal Kentsel Geliştirme Derneğinde devam ediyor.

Konuğumuzun “Kentsel Dönüşüm Süreçlerinden Yerel Siyasete Bakmak” başlıklı seminerinin tanıtım metninden;

“Bu seminerde, ekolojik ve toplumsal olarak yıkıcı ve adaletsiz sonuçlar doğuran kentsel dönüşüm politikalarının yerel siyasi süreçlerle ilişkisine dair doktora araştırmamın sonuçlarını sunmak ve bu deneyimden geleceğe neler taşıyabileceğimizi tartışmaya açmak istiyorum. 2008 yılından beri Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi’nde uzman olarak çalıştığımdan, doktora araştırması kapsamında planlama süreçlerinde yer alan aktörlerin davranışlarını yakından izleme ve kentsel dönüşüm politikalarının gelişimi ile birlikte değerlendirme olanağı buldum. 20 yıla yakındır devam eden kentsel dönüşüm politikalarının kurumsallaşma sürecinin temelinde, ekonomik liberalleşme ve küreselleşme programlarına uyum ile kent mekânının rant değerinin artması ve bu değerin paylaşımına ve mekânın kullanımına ilişkin çatışmalar bulunuyor. Sunacağım araştırmada, bu kurumsallaşma sürecini oluşturan yerel siyaset örüntülerini tespit etmeye çalıştım. Çalışmanın arka planını; seçim siyaseti ve ekonomik krizlerin yanı sıra kenti şekillendiren resmi ve gayri-resmi kurumsal yapıların geçmişten gelen özellikleri oluşturuyor. Bu örüntüler üzerinde tartışmak mekân üretimi ile ilgili işbirliği mekanizmalarını, çatışma alanlarını ve bu ilişkilerin karar süreçlerine etkisini anlamamıza yardımcı olabilir. Buradan yola çıkarak, 2019 yerel seçimlerinden sonraki süreçte ve ağır ekonomik kriz ortamında İstanbul’daki kent siyasetini mekânın kullanım değerine dönük, daha demokratik ve eşitlikçi bir zemine taşıyabilmenin olanaklarını birlikte değerlendirelim istiyorum.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir