Betül İngin, Eda Gecikmez, Elif Sidar Ökdemir, Murat Cemal Yalçıntan, Yasemin Bahçekapılı – Çoğulcu Kentsel Siyasete Doğru İstanbul’da Kentsel Muhalif Hareketler

CS_BOLUM_D_2 (1) (1)

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak düzenlediğimiz Çarşamba Seminerleri 2019-2020 öğretim yılında da devam ediyor. Dönemin ilk seminerinde #bölümden teması ile Betül İngin, Eda Gecikmez, Elif Sidar Ökdemir, Murat Cemal Yalçıntan ve Yasemin Bahçekapılı’yi konuk ediyoruz.

Betül İngin, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. 2012 – 2015 yılları arasında Studio Oyuncuları’nda Performatif Oyunculuk Yöntemi üzerinden eğitim gördü ve 2014 yılından itibaren Studio Oyuncuları bünyesinde profesyonel olarak çeşitli oyunlar içerisinde oyuncu, reji asistanı ve tasarım çalışmalarında grup lideri olarak yer almakta.

Eda Gecikmez, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. 2004 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı, uluslararası sanat projelerinde yer aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans programını ‘’Kentsel Dönüşüm ve Güncel Sanat: İstanbul’da Yaşanan Kentsel Dönüşümü Eserlerinde Konu Edinen Sanatçılar’’ adlı tezi ile tamamladı.

Elif Sidar Ökdemir, 2016 yılında mezun olduğu Mimarlık Bölümü’nün ardından 2018 yılında MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’ndan “Gündelik Müdahaleci Eylemlerin Kurduğu Geçici, Değişken Kamusal Mekanlar: Semt Pazarları” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini aldı. Kolektif iş yapma pratiklerinin gücüne inanarak 2014 yılından itibaren pek çok atölyeye ve yarışmaya katıldı, ulusal ve bağımsız organizasyonlarda atölye yürütücülükleri yaptı.

Murat Cemal Yalçıntan, şehir ve bölge plancısı, öğretim üyesi, aktivist. Doktorasını İngiltere’de LSE’de küreselleşme, yerel siyaset ve planlama kararları üzerine yaptı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta; Küreselleşme, Toplumsal Hareketler, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Politikalar ve çeşitli düzeylerde Araştırma Yöntemleri üzerine dersler vermektedir. Uzun yıllardır çeşitli sivil oluşumlar içerisinde kentsel mücadelelerin içerisinde yer almaktadır.

Yasemin Bahçekapılı, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldu. 2014 ve 2016 yıllarında Hollanda Araştırma Enstitüsü’nün “Tophane Heritage Project” ve “Migration Winter School” çalışmalarında yer aldı. Yüksek lisansını “Kent Merkezinde Toplumsallaşma Pratikleri: Karaköy Örneği” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyoloji anabilim dalına bağlı Kent Çalışmaları programında tamamladı.

Konuklarımızın “Çoğulcu Kentsel Siyasete Doğru İstanbul’da Kentsel Muhalif Hareketler” başlıklı seminerinin tanıtım metninden;

“Değişen paradigmalar ve neoliberal politikaların kentte oluşturduğu baskılar, yerel, gündelik ve sıradan olanın göz ardı edilmesine, dolayısıyla yeni toplumsal dinamiklerin ve bunların doğurduğu alternatif ilişkilerin oluşmasına sebep olmaktadır. Çeşitli aktörlerin kentsel karar alma süreçlerine dahil olma ya da alınan kararları değiştirme amacı ile, kent mekanı üzerinden geliştirdiği yeni toplumsal hareketler, değişen toplumsal ilişkileri anlamamıza olanak tanıdığı gibi, gündelik yaşama müdahale etmede alternatif bir yapılanmanın evrelerini incelememize imkan sağlıyor. 2000 yılı sonrası İstanbul’da zaman, ilişkiler ve aktörler çerçevesinde değişen ve değişmeye açık kentsel muhalif hareketlerin incelendiği bu araştırma projesi, hem yakın tarihin hem de şimdiki zamana ait olan etkileşimi geleceğin siyasetinin yer üzerinden, gündelik ve sıradan olana daha yakın biçimde üretilmesinin ihtimallerini de içinde barındıran farklı bir bakış açısı sunma amacı taşımaktadır.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir