Baran Alp Uncu – “İklim İçin Kentler”

web_2_baran_alp_uncu-100

Sevgili Dostlar,

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak düzenlediğimiz Çarşamba Seminerleri’nin 2018-2019 Bahar dönemin 29 Mayıs tarihli son seminerinde #ekoloji teması ile Baran Alp Uncu’yu konuk ediyoruz.

Baran Alp Uncu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimini McGill Üniversitesi’nde, doktora eğitimini de London School of Economics’te (LSE) sosyoloji alanında tamamladı. 2007-2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde akademik çalışmalarına devam etti. Uncu toplumsal hareketler, sivil toplum, çevre politikaları ve iklim değişikliği üzerine akademik çalışmalarını bağımsız araştırmacı olarak sürdürmektedir. Konuğumuzun “İklim İçin Kentler” başlıklı seminerinin tanıtım metninden;

“Kentler bugün gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük tehlike olan iklim değişikliğinin hem faili hem de mağdurudur. Failidir çünkü dünya sera gazı salımlarının üçte ikisinden fazlası kent kaynaklıdır. Mağdurudur çünkü kentler iklim değişikliğinin yol açtığı felaketler karşısında oldukça kırılgandır ve kentli nüfus iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine artan düzeylerde maruz kalmaktadır. Bu durum aynı zamanda kentlerde var olan çeşitli eşitsizlik ve adaletsizlikleri tekrardan üretmekte ve yenilerini de ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenlerle iklim değişikliği ile mücadelenin yerelden ulusal ve uluslararası ölçeğe doğru genişleyecek şekilde yürütülmesinde kentlere önemli roller düşmektedir. Bu çerçevede: İklim değişikliği ile mücadelede kentlerde alınacak azaltım ve uyum çözümleri nelerdir? Yerel yönetimlerin üstlenmesi gereken roller nelerdir? İklim adaleti kentlerde nasıl sağlanabilir? Türkiye’de kentlerin iklim değişikliği ile mücadelesinin geliştirilmesi için neler yapılabilir? Bütünleşik ve kapsamlı bir mücadele için gerekli olan iklim eylem planları nasıl oluşturulmalı ve uygulanmalıdır? Yurttaşların ve sivil toplumun atması gereken adımlar nelerdir? Bu sorulara dünyadan örnekler ve Türkiye’deki gelişmeler ışığında cevaplar aranacaktır.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir