Dicle Koylan – “Bağdat Caddesi ve Yakın Çevresinde Kentsel Dönüşümün Gündelik Hayata Etkileri”

web_2_dicle_koylan

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak düzenlediğimiz Çarşamba Seminerleri’nin 2018-2019 Bahar döneminin bu haftaki 8 Mayıs tarihli seminerinde #doktora teması ile Dicle Koylan’ı konuk ediyoruz.

Dicle Koylan, 11 Ekim 1988’de, İstanbul’da doğdu. 2007 yılında Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’ ni bitirdi. Lisans eğitimini 2011 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümünde tamamladı. 2013 yılında, Galatasaray Üniversitesi’nde “La Transformation des Fonctions Sociales et de la Perception de Galerie d’Art comme Lieu d’Interaction et Espace de Consommation: Le Cas Des Galeries d’Art à Istanbul” (Bir Etkileşim ve Tüketim Mekanı Olarak Sanat Galerisi Algısının ve Sosyal İşlevlerinin Dönüşümü: İstanbul’daki Sanat Galerileri Olgusu) adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini bitirdi. Aynı sene Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2014 yılında Erasmus bursu kapsamında misafir doktora öğrencisi olarak Ecole des Hautes Etudes En Sciences Sociales (EHESS) – Paris’te öğrenimine devam etti. 2018 yılından beri ise İstanbul Arel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

2018 Haziran’ında tamamladığı doktora çalışmasını aktaracak olan Koylan’ın,  ”Bağdat Caddesi ve Yakın Çevresinde Kentsel Dönüşümün Gündelik Hayata Etkileri” başlıklı sunuşunun tanıtım metninden:

İstanbul’da Bağdat Caddesi ve yakın çevresinde 2012 yılından günümüz 2019 yılına kadar aralıksız bir kentsel dönüşüm süreci yaşanmakta ve burada yaşayan insanların gündelik hayatları da bu süreçten doğrudan etkilenmektedir. Bu bölgede zorunlu ihtiyaç olmadığı halde konutların kısa zaman aralıklarıyla yıkılıp yeniden yapılması, burada yaşayan mahalle sakinlerinin ranta, değişime, yeniliğe karşı duydukları arzu sayesinde mümkün olabilmektedir.
Kentsel dönüşüm ve yenilenme süreçlerinin gerçekleşmesi mekan üzerindeki kullanım değeri ve değişim değeri arasındaki mücadeleye göre şekillenir. Bağdat Caddesi ve yakın çevresinde kentsel dönüşümün çok yaygın olması ve dönüşümün genel olarak arzulanması bu mücadalenin değişim değeri kısmının galip geldiğini göstermektedir. Gündelik hayat da bu mücadelenin sonucuna göre şekillenecek; rant ve yenilik öne çıkarken, nüfusa göre yeterli eğitim, kültür, sağlık, ulaşım, trafik, yeşil alan olanakları gibi kamusallığı, toplumsal yaşamı, sosyal hayatı ve yaşam kalitesini ilgilendiren konular geride kalacak, bu da pek çok sorunu beraberinde getirecektir. Sonuçta, yenileme arzusu eski evleri ve mahalleleri için duydukları aidiyet duygusuna karşı galip gelecektir.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir