Aslı İkizoğlu Erensü – Kırılgan Faillik: Küresel İltica Rejimine Feminist Jeopolitik Perspektiften Bir Bakış

mailing_aslıikizoğlu

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü olarak düzenlediğimiz Çarşamba Seminerleri’nin 2018-2019 Bahar döneminin bu haftaki 24 Nisan tarihli seminerinde #sınır teması ile Aslı İkizoğlu Erensü’yü konuk ediyoruz.

Aslı İkizoğlu Erensü, doktorasını Minnesota Üniversitesi Coğrafya, Çevre ve Toplum bölümünde tamamladı. Şu anda Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çalışıyor. Genel olarak hareketlilik rejimleri ve insani yardım siyasetiyle ilgileniyor. Özel olarak ise (i) bu ikisinin kesişiminde mültecilerin nasıl müdahele özneleri olarak kurulduğuna ve (ii) iltica deneyiminin Türkiye şehirlerinde yerelde nasıl üretildiğine bakıyor. Bu konular hakkında hem Türkçe hem de Citizenship Studies ve Journal of Refugee Studies gibi İngilizce dergilerde yayınları bulunmaktadır.

“Kırılgan Faillik: Küresel İltica Rejimine Feminist Jeopolitik Perspektiften Bir Bakış” başlıklı sunuşunun tanıtım metninden:

1980’lerden bu yana artan bir şekilde hem Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği hem de yeniden yerleştirme ülkeleri mültecileri sınıflandırmak, düzenlemek ve onlara yardımda bulunmak için kırılganlık kavramını kullanıyor. Bu çabalar kırılganlığın nesnel bir şekilde tespit edilebilir ve ölçülebilir bir durum olduğunu varsayarken kırılganlık aslında mülteciler ve onları yöneten otoriteler arasındaki ilişkilerin bir parçası olarak üretiliyor. Bu sunumda kırılganlığın siyasetini, yani mülteci kırılganlığının nasıl inşa edildiğini ve farklı mülteci gruplarının bu inşayla mücadelelerini, bir İç Anadolu şehrinde 2010’ların ortalarında gerçekleştirilen saha çalışmasına dayanarak, tartışacağım. Kırılganlık söylemi bedensel ve cinsel farklılıkları nedeniyle daha fazla korunmaya muhtaç, faillikten arındırılmış kurbanlar hayal ederken mültecilerin kırılgan olmak ve olduklarını kanıtlamak için failliklerini kullanmasının yarattığı çelişkilere odaklanacağım. Bunu yaparken de feminist jeopolitik perspektifin araçlarından faydalanacağım.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir