f9a297ad-9867-474f-ad03-b74de6042aa8

“Kayıp Kentin Peşinde: İzmir Selçuk Kent Makroformunun Belleklerdeki İzini Okumak” / Demet Seher Yücel – Gizem Aksümer

Sürekli olarak yeni kanunlar, kurallar, planlar ve yatırımlarla yeniden ve yeniden üretilen kent mekânı kentlilerin belleğinde nasıl değişir? Bu araştırma, şehircilik alanında kullanılmakta olan sayısal araştırma yöntemleriyle, antropoloji alanında kullanılan “rehberli gezi” (parcours commentés) tekniğini bir araya [...]