image (2)

Egemen Yılgür “Lofçalı Muhacirler Mahallesi’nden Teneke Mahallesi’ne: Asırlık Bir Yoksulluk Deneyiminin Tarihsel ve Sosyolojik Anatomisi”

Konuğumuzun tanıtım metninden: “1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ile birlikte Balkanlarda büyük bir göç dalgası başlar. Rus ordusunun ilerlediği bölgelerden kaçan göçmenler İstanbul civarında daha önce görülmedik bir nitelik ve niceliğe sahip yoksul yerleşimlerinde bir araya gelirler. [...]