CS_AFIS_WEB_2.8-03

Fırat Genç “Politikanın Katı Hâli: Diyarbakır’da Karşıt Mekânsallıklar ve Hegemonya Mücadelesi”

“Diyarbakır muazzam bir değişim geçiriyor. Kentin fizikî çevresi, kentte yaşayanların mekânsal tecrübeleri, yerel ve merkezî siyasal aktörlerin kentsel tahayyülleri, eşzamanlı olarak yeni imkânlar ve çatışmalar yaratarak dönüşüyor. Kürt sorunu olarak adlandırılan toplumsal-politik çatışmanın tam kalbinde [...]