CS_AFIS_WEB_2.7-03

Burak Arıkan & Yaşar Adanalı “Mulksuzlestirme Ağları ve Graph Commons Altyapısı: Sermaye-iktidar ilişkileri üzerine kolektif veri derleme ve haritalama çalışması”

Konuşmacılarımızın tanıtım metninden: “Graph Commons kolektif ‘ağ haritalama’ ve ilişkiler veri tabanı sağlayan bir web platformu. Topluma etkisi olan meselelerin içinde normalde görülemeyen çeşitli ilişkileri açığa çıkarmaya yarar. Genelde bu ilişkiler karmaşık olduğundan işbirliği içinde haritalama [...]

CS_DAYANISMA_AFIS_KONSEPT_2.4-03

Özlem Güçlü “İstanbul’da Karşılaşmalar: Yeni Türkiye Sinemasında Kimlik Temsilleri ve İstanbul”

“Yeşilçam’ın hem film yapımının hem de anlatılarının merkez mekanı İstanbul, yeni Türkiye sinemasının türlü yenilikleri içinde kimlik temsilleri açısından nasıl yeni karşılaşmaların sahnesi oluyor? Yeşilçam sinemasının kimlik temsilleri ekseninde “makul” ve “makbul”ün kendisiyle ilişkisinde tanımlandığı [...]