CS_AFIS_WEB_2.8-03

Demet Şahende Dinler “Hurda Depolarından Küresel Borsaya: Saha İşçiliği Üstüne Düşünceler”

Tanıtım metninden: “Kentin çeperlerinde yapılan eleştirel ve angaje etnografi çabasının, araştırmacı ve örgütleyici kimlikleri arasındaki sınırların bulanıklaştığı bir sahaya çıkmanın iki önemli anı var: Birincisi pek bakılmamış mekanların, sokakların, insanların büyüsüne kapıldığımız, zihnimizde kabul görmüş [...]

CS_AFIS_WEB_2.8-03

Fırat Genç “Politikanın Katı Hâli: Diyarbakır’da Karşıt Mekânsallıklar ve Hegemonya Mücadelesi”

“Diyarbakır muazzam bir değişim geçiriyor. Kentin fizikî çevresi, kentte yaşayanların mekânsal tecrübeleri, yerel ve merkezî siyasal aktörlerin kentsel tahayyülleri, eşzamanlı olarak yeni imkânlar ve çatışmalar yaratarak dönüşüyor. Kürt sorunu olarak adlandırılan toplumsal-politik çatışmanın tam kalbinde [...]